1-dags kurser i Idrætsmedicin og Idrætstraumatologi

Arrangør:
Institut for Idrætsmedicin (M81) og Sektion for Idrætskirurgi (M51), Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, praktiserende læger og Sportsfysioterapeuter.

Målgruppe:
Praktiserende læger og yngre læger (maksimalt 25 læger pr kursus). Kurserne er (af 1 dag- varighed) og søges mhp. refusionsgodkendt af Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis.

Form:
Externat

Formål:
En kirurgisk-medicinsk tilgang til skader i bevægeapparatet af såvel akut som kronisk karakter. Kurserne stiler mod at bibringe deltagerne en bedre diagnostik af bevægeapparats problemer i forbindelse med idræt og bevægelse.

Indhold og metode:
Undervisningen tager udgangspunkt i kliniske cases som drøftes, og kurset omfatter derefter en gennemgang af kliniske undersøgelsesmetoder samt giver et indblik i dokumenteret diagnostisk udredning og behandling af skader. Der vil til hvert kursus være en gennemgående idrætskirurg (ortopædkirurg) fra Idrætskirurgisk Sektion, Ortopædkirurisk afdeling M, Bispebjerg Hospital og en idrætsmediciner (reumatolog) fra Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Der vil ligeledes være indføring i Sportsfysioterapi.

Sted:
Uddannelsescentret, bygning 50, Bispebjerg hospital

Dato og varighed:
8 torsdage ( cirka 1 pr måned fra september 2016), 9.00-16.00 (6 timers undervisning, 30 min. frokost og 2 x 15 min. te/kaffepause)

Pris:
Pr. kursus 3000 kr. (inkl. kaffe/te og frokost) for speciallæger, 800 kr. for yngre læger

Tilmelding:
På Institut for Idrætsmedicin’s hjemmeside (www.ismc.dk) under overskrift ”courses” senest 4 uger før kursets afholdelse. Betalingsoplysninger vil blive tilsendt omkring 4 uger før kursusafholdelse tillige med detaljeret program for kursusdagen.
Endelig kursustilmelding er kun gældende når indbetaling har fundet sted.
Det er ikke muligt at få refunderet indbetaling, såfremt afbestilling ikke er sket senest 2 uger før kursusstart.

Kursusledelse (overordnet):
Professor, overlæge dr.med. Michael Kjær og Professor, overlæge dr.med. Michael R Krogsgaard. Desforuden er under de enkelte kurser angivet kursusledelse og ressourceperson for de enkelte kurser.

Kursussekretariat:
Else Pedersen (else.pedersen@regionh.dk, tlf.: 35 31 67 82) ved spørgsmål.