“Bispebjerg Idrætsskade Kurser”

1-dags kurser i Idrætsmedicin og Idrætstraumatologi

Arrangør:
Institut for Idrætsmedicin (M81) og Sektion for Idrætskirurgi (M51), Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, praktiserende læger og Sportsfysioterapeuter.

Målgruppe:
Praktiserende læger og yngre læger (maksimalt 25 læger pr kursus). Kurserne er af 1 dag- varighed og søges mhp. refusion. Godkendt af Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis.

Form:
Externat

Formål:
En kirurgisk-medicinsk tilgang til skader i bevægeapparatet af såvel akut som kronisk karakter. Kurserne stiler mod at bibringe deltagerne en bedre diagnostik af bevægeapparats problemer i forbindelse med idræt og bevægelse.

Indhold og metode:
Undervisningen tager udgangspunkt i kliniske cases som drøftes, og kurset omfatter derefter en gennemgang af kliniske undersøgelsesmetoder samt giver et indblik i dokumenteret diagnostisk udredning og behandling af skader. Der vil til hvert kursus være en gennemgående idrætskirurg (ortopædkirurg) fra Idrætskirurgisk Sektion, Ortopædkirugisk afdeling M, Bispebjerg Hospital og en idrætsmediciner (reumatolog) fra Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Der vil ligeledes være indføring i Sportsfysioterapi.

Sted:
Fysioterapien, indgang 10/Uddannelsescentret, indgang 50, Bispebjerg hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 Kbh. NV

Dato og varighed:
8 torsdage ( cirka 1 pr. måned fra november 2017), 9.00-16.00 (6 timers undervisning, 30 min. frokost og 2 x 15 min. te/kaffepause)

Pris:
Pr. kursus 3000 kr. inkl. moms  for speciallæger, 800 kr. inkl. moms for yngre læger (inkl. kaffe/te og frokost)

Tilmelding:

På Institut for Idrætsmedicin’s hjemmeside (www.ismc.dk) under overskrift ”courses” senest 4 uger før kursets afholdelse.

Detaljeret program bliver tilsendt pr. mail ca. 4 uger før kursusafholdelse.

Deltagerne vil forud for hvert kursus modtage en E-faktura på kursusgebyret fra Bispebjerg Hospitals regnskabsafdeling.

Endelig kursustilmelding er først gældende når indbetaling har fundet sted.

Det er ikke muligt at få refunderet det indbetalte beløb, såfremt afbestilling ikke er sket senest 2 uger før kursusstart.

Kursusledelse (overordnet):
Professor, overlæge dr.med. Michael Kjær og Professor, overlæge dr.med. Michael R Krogsgaard. Desforuden er der under de enkelte kurser angivet kursusledelse og ressourceperson for de enkelte kurser.

Kursussekretariat:
Else Pedersen (else.pedersen@regionh.dk, tlf.: 35 31 67 82) ved spørgsmål.

 

Læs om kurserne her, og vælg kursus nederst på siden:

 

1. Skader i skulder-albue regionen

Kursus nr.:
Dato:  2. november 2017
Kursusledelse: Professor Michael Krogsgaard, Overlæge Per Bülow og Simon Døssing.
Tilmeldingsfrist:  5. oktober 2017

2. Fodbold-lyske og andre skader i lyske-balde regionen

Kursus nr.:
Dato:  18. januar 2018
Kursusledelse: Overlæge Jesper Pedersen og overlæge Christian Dippmann
Tilmeldingsfrist: 22. december 2017

3. Børn og Unge: Idræt og skader

Kursus nr.:
Dato:  14. december 2017
Kursusledelse: Overlæge Tommy Øhlenschlæger og overlæge Martin Rathcke
Tilmeldingsfrist: 16. november 2017

4. Akutte og kroniske sene-skader

Kursus nr.:
Dato: 4. januar 2018
Kursusledelse: Overlæge Jesper Petersen, overlæge Lars Konradsen og Professor Michael Kjær
Tilmeldingsfrist:  7. december 2018

5. Skader i fod, ankel og underben

Kursus nr.:
Dato:  8. februar 2018
Kursusledelse: Overlæge Finn Johannsen, Overlæge Simon Døssing, overlæge Susanne Schaarup og Overlæge Lars Konradsen
Tilmeldingsfrist: 11. januar 2018

6. Akut idrætsmedicin

Kursus nr.:
Dato:  1. marts 2018
Kursusledelse: Professor Michael Krogsgaard og Overlæge Tommy Øhlenschlæger
Tilmeldingsfrist:  1. februar 2018

7. Skader i knæregionen.

Kursus nr.:
Dato:  22. marts 2018
Kursusledelse: Overlæge Tommy Øhlenschlæger, Overlæge Thorsten Warming, Overlæge Peter Lavard og Overlæge Anette Kourakis
Tilmeldingsfrist: 23. februar 2018

8. Skader ved løbetræning

Kursus nr.:
Dato:  3. maj 2018
Kursusledelse: Overlæge Christoffer Brushøj og overlæge Lars Konradsen
Tilmeldingsfrist: 5. april 2018

TILMELDINGSFORMULAR:
* betyder at feltet SKAL udfyldes!

Kursustype: *
1. Skader i skulder-albue regionen (2016-29-1-29)2. Skader ved løbetræning (2016-29-1-30)3. fodbold-lyske og andre skader i lyske-balde regionen (2016-29-1-31)4. Akutte og kroniske sene-skader (2017-29-1-1)5. Akut idrætsmedicin (2017-29-1-2)6. Skader i fod, ankel og underben (2017-29-1-3)7. Skader i knæregionen (2017-29-1-4)8. Børn & Unge: Idræt og skader (2017-29-1-5)

Dit navn: *

Din email: *

Dit telefonnummer: *

Din adresse: *

Oplys EAN/CVR eller CPR nr.: *

Dit postnummer: *

Din by: *

Jeg er: *
Praktiserende lægeYngre læge