“Bispebjerg Idrætsskade Kurser”

1-dags kurser i Idrætsmedicin og Idrætstraumatologi

Arrangør:
Institut for Idrætsmedicin (M81) og Sektion for Idrætskirurgi (M51), Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, praktiserende læger og Sportsfysioterapeuter.

Målgruppe:
Praktiserende læger og yngre læger (maksimalt 25 læger pr kursus). Kurserne er (af 1 dag- varighed) og søges mhp. refusionsgodkendt af Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis.

Form:
Externat

Formål:
En kirurgisk-medicinsk tilgang til skader i bevægeapparatet af såvel akut som kronisk karakter. Kurserne stiler mod at bibringe deltagerne en bedre diagnostik af bevægeapparats problemer i forbindelse med idræt og bevægelse.

Indhold og metode:
Undervisningen tager udgangspunkt i kliniske cases som drøftes, og kurset omfatter derefter en gennemgang af kliniske undersøgelsesmetoder samt giver et indblik i dokumenteret diagnostisk udredning og behandling af skader. Der vil til hvert kursus være en gennemgående idrætskirurg (ortopædkirurg) fra Idrætskirurgisk Sektion, Ortopædkirurisk afdeling M, Bispebjerg Hospital og en idrætsmediciner (reumatolog) fra Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Der vil ligeledes være indføring i Sportsfysioterapi.

Sted:
Uddannelsescentret, bygning 50, Bispebjerg hospital (se monitor for lokale)

Dato og varighed:
8 torsdage ( cirka 1 pr måned fra oktober 2016), 9.00-16.00 (6 timers undervisning, 30 min. frokost og 2 x 15 min. te/kaffepause)

Pris:
Pr. kursus 3000 kr. (inkl. kaffe/te og frokost) for speciallæger, 800 kr. for yngre læger

Tilmelding:
På Institut for Idrætsmedicin’s hjemmeside (www.ismc.dk) under overskrift ”courses” senest 4 uger før kursets afholdelse. Betalingsoplysninger vil blive tilsendt omkring 4 uger før kursusafholdelse tillige med detaljeret program for kursusdagen.

Endelig kursustilmelding er kun gældende når indbetaling har fundet sted.

Det er ikke muligt at få refunderet indbetaling, såfremt afbestilling ikke er sket senest 2 uger før kursusstart.

Kursusledelse (overordnet):
Professor, overlæge dr.med. Michael Kjær og Professor, overlæge dr.med. Michael R Krogsgaard. Desforuden er under de enkelte kurser angivet kursusledelse og ressourceperson for de enkelte kurser.

Kursussekretariat:
Else Pedersen (else.pedersen@regionh.dk, tlf.: 35 31 67 82) ved spørgsmål.

 

Læs om kurserne her, og vælg kursus nederst på siden:

 

1. Skader i skulder-albue regionen

Kursus nr.:  2016-29-1-29
Dato:  13. oktober 2016
Kursusledelse: Professor Michael Krogsgaard, Overlæge Per Bülow og Simon Døssing.
Tilmeldingsfrist:  15. september 2016

2. Skader ved løbetræning

Kursus nr.: 2016-29-1-30
Dato:  10. november 2016
Kursusledelse: Overlæge Christoffer Brushøj og Overlæge Lars Konradsen
Tilmeldingsfrist: Der er ikke flere pladser på dette kursus

3. Fodbold-lyske og andre skader i lyske-balde regionen

Kursus nr.: 2016-29-1-31
Dato:  1. december 2016
Kursusledelse: Overlæge Finn Johannsen og Overlæge Christian Dippmann
Tilmeldingsfrist: 3. november 2016

4. Akutte og kroniske sene-skader

Kursus nr.: 2017-29-1-1
Dato: 5. januar 2017
Kursusledelse: Overlæge Jens Olesen, Overlæge Lars Konradsen og Professor Michael Kjær
Tilmeldingsfrist:  8. december 2016

5. Akut idrætsmedicin

Kursus nr.: 2017-29-1-2
Dato:  26. januar 2017
Kursusledelse: Professor Michael Krogsgaard og Overlæge Tommy Øhlenschlæger
Tilmeldingsfrist: 29. december 2016

6. Skader i fod, ankel og underben

Kursus nr.: 2017-29-1-3
Dato:  9. februar 2017
Kursusledelse: Overlæge Finn Johannsen, Overlæge Susanne Schaarup og Overlæge Lars Konradsen
Tilmeldingsfrist:  12. januar 2017

7. Skader i knæregionen.

Kursus nr.: 2017-29-1-4
Dato:  2. marts 2017
Kursusledelse: Overlæge Tommy Øhlenschlæger, Overlæge Thorsten Warming, Overlæge Peter Lavard og Overlæge Anette Kourakis
Tilmeldingsfrist: 2. februar 2017

8. Børn og Unge: Idræt og skader

Kursus nr.: 2017-29-1-5
Dato:  9. marts 2017
Kursusledelse: Overlæge Tommy Øhlenschlæger og Overlæge Martin Rathcke
Tilmeldingsfrist: 9. februar 2017

TILMELDINGSFORMULAR:
* betyder at feltet SKAL udfyldes!

Kursustype: *
1. Skader i skulder-albue regionen (2016-29-1-29)2. Skader ved løbetræning (2016-29-1-30)3. fodbold-lyske og andre skader i lyske-balde regionen (2016-29-1-31)4. Akutte og kroniske sene-skader (2017-29-1-1)5. Akut idrætsmedicin (2017-29-1-2)6. Skader i fod, ankel og underben (2017-29-1-3)7. Skader i knæregionen (2017-29-1-4)8. Børn & Unge: Idræt og skader (2017-29-1-5)

Dit navn: *

Din email: *

Dit telefonnummer: *

Din adresse: *

Dit postnummer: *

Din by: *

Jeg er: *
Praktiserende lægeYngre læge