Overbelastningsskader i senevæv (eks. Achilles, patella, rotator-cuff) og akutte sene-rupturer er yderst begrænsende for idrætsudøvelse, og kræver ofte lang tid før idræt kan genoptages.
Hvorledes stilles den kliniske diagnose for sene-overbelastning (tendinopati) eller sene-ruptur?
I hvilket omfang skal supplerende billed-diagnostiske undersøgelser supplere den kliniske undersøgelse?
Hvad er den bedst dokumenterede behandling for overbelastningsskader (træning, medicin, kirurgi)?
Bør man suturere overrevne sener eller benytte konservativ behandling?
Kan skader i senevæv forebygges?

Almen praksis: Kursus nr. 2018-0571
Kursusledelse: Overlæge Jesper Petersen, overlæge Lars Konradsen og professor Michael Kjær

Tilmeld dig kurset her!
 

Evalueringsskema Akutte og kroniske seneskader 5. jan. 2017