Såvel holdidrætter som individuelle idrætter frembyder et betydeligt antal skader i det bækken nære område, såvel i relation til hoften, lysken, bækken og lænde-ryggen. Hvorledes skelnes de forskellige skadestyper fra hinanden, og hvilke kliniske undersøgelsesmetoder er de bedste?
Hvorledes stilles den endelige diagnose, og hvad skal der evt suppleres med udover klinisk undersøgelse?
Hvorledes behandles tilstande i det bækken-nære område, og hvorledes forhindrer man recidiv skader?
Hvilke tilstande kan behandles kirurgisk og hvilke bør behandles konservativt?

Almen praksis: Kursus nr.2018-0612
Kursusledelse: Overlæge Jesper Petersen og Overlæge Christian Dippmann

Tilmeld dig kurset her!

Program

Oplæg: Undersøgelsesteknikker bækken, hofte og lyske
Oplæg: Udredning og kirurgisk behandling af hofte og lyskeskader

Evalueringsskema