Et stigende antal motionister tilstræber en ganske betydelig løbetræning for at kunne klare maraton løb og lignende. Dette har medført et stort antal specielt overbelastningsskader hos idrætsudøvere. Hvilke skader i underekstremiteten er hyppige ved løb, og hvordan diagnosticeres de bedst? Hvilke praktiske håndgreb/undersøgelsesteknik/parakliniske undersøgelsesmetoder kan benyttes? Hvilken behandling bør der gives til hvem, herunder hvem bør ændre i træningsadfærd, gives anvisninger om fodtøj, behandles medicinsk eller henvises til operation? Kurset vil også belyse hvordan man kan rådgive omkring træningsplanlægning og løbestil.

Almen praksis: Kursus nr. 2016-29-1-30
Kursusledelse: Overlæge Christoffer Brushøj og Overlæge Lars Konradsen

Der er ikke flere pladser på dette kursus!
 

PDFProgram Bispebjerg løbesymposium 2016 samt oplæg ved C. Brushøj og L. Konradsen

PDFBispebjerg løbesymposium 2016, oplæg ved LH. Larsen