Såvel holdidrætter som individuelle idrætter frembyder et betydeligt antal skader i lyske-balde regionen. Mange nye diagnoser er fremkommet de senere år såsom hofteimpingement og forskellige grader af hoftedysplasi med nye diagnostiske kriterier og behandlingsstrategier. Hvorledes skelnes de forskellige skadestyper fra hinanden, og hvilke kliniske undersøgelses-metoder er de bedste? Hvorledes stilles den endelige diagnose, og hvad skal der evt. suppleres med udover klinisk undersøgelse? Hvorledes behandles tilstande i lyske-balde regionen, og hvorledes forhindrer man recidiv skader? Hvilke tilstande kan behandles kirurgisk og hvilke bør behandles konservativt?

Almen praksis: Kursus nr. 2016-29-1-31
Kursusledelse: Overlæge Finn Johannsen og Overlæge Christian Dippmann

Tilmeld dig kurset her!

Program

Oplæg: Undersøgelsesteknikker bækken, hofte og lyske
Oplæg: Udredning og kirurgisk behandling af hofte og lyskeskader

Evalueringsskema