Knæet er hyppigt udsat for idrætsskader, såvel af akut som kronisk karakter, og udgør en betydelig hæmning af såvel motionisters som elite-udøveres udøvelse af deres idræt.
Hvilke skader er hyppige og hvorledes undersøges knæet bedst klinisk?
Hvilke patienter bør tilbydes billed-diagnostisk udredning, og hvilke bør ses til kirurgisk vurdering?
Hvilke er de bedste behandlingsformer for knæskader i relation til træning, medicin eller kirurgi?
Hvad er langtidsprognosen ved knæskader?

Almen praksis: Kursus nr. 2018-0573
Kursusledelse: Overlæge Tommy Øhlenschlæger, Overlæge Thorsten Warming, Overlæge Peter Lavard og Overlæge Anette Kourakis

 

Tilmeld dig kurset her!