Flere idrætsformer er betydeligt belastet med såvel akutte som kroniske skader i skulder- og albue regionen.
Hvilke typer skader er hyppige, og hvorledes udredes disse bedst?
Hvilke kliniske undersøgelsesmetoder er de bedste, og i hvilket omfang bør paraklinik og billeddiagnostik anvendes som supplement til den kliniske undersøgelse?
Hvorledes behandles skulder- og albue skader bedst i relation til fysioterapeutisk træning, medicinsk behandling eller artroskopisk indgreb?
I hvilket omfang kan øvelser forebygge fremtidige skader i disse regioner?
Dette er nogle af de spørgsmål som kurset vil omhandle.

Almen praksis: Kursus nr. 2018-0613
Kursusledelse: Professor Michael Krogsgaard, Overlæge Per Bülow og læge Simon Døssing

Tilmeld dig kurset her!

Oplæg: Lateral og medial epikondylit/tendinopati
Oplæg: Inpimgement og Rotatorcuff-tendinopati
Oplæg: Rotatorcuff læsion og biceps tendinopati

PDFIdrætsskader skulder og albue 11-12-2014 klinisk undersøgelse