Oversigt til praktiserende læger om aktuelle forskningsprojekter:
Vi søger patienter til følgende kliniske projekter:

TRAUMATISK ROTATORCUFF RUPTUR (”Skuldersmerter”).
PATELLA TENDINOPATI (”Springerknæ”).
ACHILLES TENDINOPATI (”Achillessenebetændelse”).
PLANTAR FASCIOPATI (Fasciitis plantaris).
EPIKONKONDYLITIS LATERALIS (”Tennisalbue”).
AKUTTE MUSKELSKADER  (Forstrækningsskader i læg- eller hase-muskulatur).
KRONISKE MUSKELSKADER (efter tidligere muskelruptur).
TRACTUS ILIOTIBIALIS SYNDROM (ITBS, ”Løberknæ”).
PATELLO-FEMORALT SMERTESYNDROM (”Forreste knæsmerter”).
PERIARTHROSIS HUMERO-SCAPULARIS (”Frossen skulder”).

Gennemgang af de enkelte projekter:

TRAUMATISK ROTATORCUFF RUPTUR (”Skuldersmerter”). Inklusion: Patienter med klinisk mistanke om total ruptur af supraspinatus og med nedsat kraft og smerter ved løft af armen. For at deltage skal man være over 18 år. Man kan ikke deltage, hvis man tidligere er blevet opereret i skulderen eller det kun er en partiel ruptur. Man skal kunne tale og læse dansk. Deltagerne skal før operation samt 6 uger, 12 uger og 12 måneder efter operation, udfylde spørgeskemaer og vil få målt skulderbevægelighed og styrke.

Vi vil i et lodtrækningsprojekt med 100 patienter (50 i hver gruppe) tilbyde 2 forskellige genoptræningsinterventioner i de første 5 uger efter operationen. Alle projektpatienter går til ambulant genoptræning i 12 uger på hospitalet.

Der rekrutteres patienter til projektet i 2017 og 2018.

Henvises til Idrætskirurgisk Enhed M51

Ansvarlig forsøgsleder: Ph.D-stud., cand.scient.fys, Birgitte Hougs Kjær (3863 7200) og Professor, overlæge Michael R. Krogsgaard

 

PATELLA TENDINOPATI (”Springerknæ”). Inklusion: klinisk diagnosticeret patellar tendinopati, vi diagnosticerer endeligt med ultralydsskanning. Symptomvarighed over 3 mdr., Alder 18-50 år, Body Mass Index 18,5 – 30 (vægt divideret med højde2). Eksklusionskriterier: Glucocorticoid injektion indenfor de sidste 6 mdr., tidligere knæoperationer, knæartrose, rygning, diabetes, graviditet og amning. Der vil blive taget blodprøve til udelukkelse af systemisk sygdom.

Alle tilbydes fysioterapeut superviseret tung langsom styrketræning (TLS), som har dokumenteret effekt. Undersøgelsens formål er at vurdere, om TLS i kombination med insulin-like-growth factor I (IGF-I) injektion i senen stimulerer heling af senen bedre end TLS alene. Randomiseringen sker til 2 grupper med henholdsvis 3 måneders TLS plus 3 injektioner med IGF-I i knæskalssenen eller 3 måneders TLS plus 3 placeboinjektion i knæskalssenen i et dobbeltblindet forsøgsdesign.

Der udtages senevævsprøver fra knæsene, der vil blive analyseret for strukturændringer, samt senen vil blive ultralydsskannet for senetykkelse og blodgennemstrømning. Der vil blive lavet opfølgning 1 år efter træningens afslutning.

Henvises til Idrætsmedicinsk Ambulatorium M81

Ansvarlig forsøgsleder: Overlæge, phd Jens Lykkegaard Olesen

 

ACHILLES TENDINOPATI (”Achillessenebetændelse”). Inklusion: Klinisk diagnosticeret achilles tendinopati (smerter i achillessenen), vi diagnosticerer endeligt med ultralydsskanning. Symptomvarighed over 3 mdr., Alder 18-65 år, Body Mass Index 18,5 – 30 (vægt divideret med højde2). Eksklusionskriterier: Glucocorticoid injection indenfor de sidste 6 mdr., tidligere operation i underekstremiteten (knæartroskopi undtaget), Insulinkrævende diabetes, inflammatoriske gigtsygdomme, graviditet/amning

Alle tilbydes fysioterapeut superviseret tung langsom styrketræning (TLS), som har dokumenteret effekt. Undersøgelsens formål er at vurdere, om TLS i kombination med glukortikoidinjektion er bedre end TLS alene.

Randomiseringen sker til 2 grupper med henholdsvis 3 måneders TLS plus injektion med glukortikoid omkring achillessenen eller 3 måneders TLS plus placeboinjektion omkring achillessenen i et dobbeltblindet forsøgsdesign.

Achillessenerne vil blive ultralydsskannet for senetykkelse og blodgennemstrømning 3 gange under træningsforløbet, samt efter 6 og 12 måneder.

Henvises til Idrætsmedicinsk Ambulatorium M81

Ansvarlig forsøgsleder: Overlæge, phd Jens Lykkegaard Olesen

 

PLANTAR FASCIOPATI (Fasciitis plantaris). Inklusion: Smerter forenelig med fasciitis plantaris med morgensmerter ved det første skridt
(”first step pain”) og smerter svarende til det mediale hæfte af fascia plantaris, som har varet mindst 3 mdr. 20-65 år. Eksklusion: Arthritis, inflammatorisk tarmsygdom, psoriasis, venøse bensår eller længerevarende ødem, nedsat blodcirkulation, svækkede fodpulse, diabetes, nedsat følesans i fod eller underben, infektion i fod eller ben, daglig brug af smertestillende medicin, graviditet, steroid injektion svarende til fascien indenfor de sidste 6 mdr. Patienterne randomiseres til enten konventionel behandling med aflastning, styrketræning, strækøvelser og indsprøjtning (1-3 gange) af binyrebarkhormon, eller til mikro-operation (endoskop) med oprensning og løsning af inderste hæfte af svangsenen, som har vist sig skånsom og effektiv.
Evaluering ved patientdagbog de første 13 uger, lægekontrol efter 1 måned, 2 måneder, 3 måneder, 6 måneder, 12 måneder og telefonopkald efter 24 måneder. Primær outcome er VAS.

Henvises til Idrætsmedicinsk Ambulatorium M81

Ansvarlig forsøgsleder: Overlæge Finn Johansen

 

EPIKONKONDYLITIS LATERALIS (”Tennisalbue”). Inklusion: Alder 18-70 år, kliniske tegn på lateral epikondylitis i mere end 3 mdr. Eksklusion: Patienter med symptomer eller kliniske fund forenelige med differentialdiagnoser som f.eks. tidligere brud, slidgigt i albueregionen , artrit  eller distorsionsfølger. Undersøgelsens formål er at afgøre om kombinationen af styrketræning og forudgående injektionsbehandling med binyrebarkhormon under senen eller lokal nålestimulation af tendinopatiske dele af senen har en bedre helende effekt end styrketræning alene, bedømt ved smertereduktion, funktionsforbedring samt muskelstyrkeforøgelse i regionen, der involverer den tendinopatiske sene. Patienterne gennemfører efter lodtrækning en af følgende behandlinger: 1) Styrketræning alene, 2) Binyrebarkhormoninjektion og styrketræning eller, 3) Nålestimulation og styrketræning. Styrketræning gennemføres i samlet 26 uger, og patienterne vurderes klinisk og med ultralydsundersøgelse.

Henvises til Idrætsmedicinsk Ambulatorium M81

Ansvarlig forsøgsleder: Overlæge phd Per Bülow

 

AKUTTE MUSKELSKADER (Forstrækningsskader i læg- eller hase-muskulatur). Inklusion: Mindst 18 år, relevant akut traume og symptomer i læg eller hase med akut nedsat funktion. Direkte henvendelse og konsultation indenfor 48 timer, hvor der undersøges med Ultralyd og udtagning af evt eksudat. Randomisering til tidlig (efter 2 dage) eller sen (9 dage) genoptræningsstart. Under forsøget skal patienterne udføre rehabiliteringstræning efter anvisning i 12 uger. Der monitoreres med Ultralyd og MRI.

Akut Kontakt Monika Bayer: Monika.Lucia.Bayer@regionh.dk eller Idrætsmedicinsk Ambulatorium, M81 tlf: 35316089

Ansvarlig forsøgsleder: Post doc Monika Bayer og Professor, overlæge dr med Michael Kjær

 

KRONISKE MUSKELSKADER. Inklusion: Mindst 18 år, anamnese på akut skade >6 mdr tidligere, aktuelt kroniske muskel-smerter og/eller funktionstab i det skadede område. Før inklusion skal der kunne påvises synlige vævsforandringer med Ultralyd. Der randomiseres til to forskellige styrketræningsformer, og gennemføres træning i 12 uger, undersøges med Ultralyd og MRI, og der vil blive udtaget vævsprøver fra det skadede område.

Henvises til Idrætsmedicinsk Ambulatorium, M81

Ansvarlig forsøgsleder: Post doc Monika Bayer og Professor, overlæge dr med Michael Kjær

 

TRACTUS ILIOTIBIALIS SYNDROM (ITBS, ”Løberknæ”). Inklusion: Klinisk diagnosticeret ITBS og over 18 år. Eksklusionskriterier: Anden patologi i det posterolaterale hjørne af knæet, kronisk sygdom der forhindrer træning. Patienterne vil blive undersøgt og ultralysskannet, hvorefter de randomiseres til enten et intensivt superviseret træningsprogram under fysioterapeutisk vejledning eller til en kombination af træning og glukokortikoid injektion. Efter 12 uger, vil alle blive indkaldt til fornyet vurdering, ultralyd og test, bestående af kraft over hofteleddet og løbebåndstest.

Henvises til Idrætsmedicinsk Ambulatorium M81

Ansvarlig forsøgsleder: Overlæge Tommy Øhlenschlæger

 

PATELLO-FEMORALT SMERTESYNDROM (”Forreste knæsmerter”). Inklusion: Patienter med forreste knæsmerter (patellofemoralt smertesyndrom/”chondromalacia”). For at deltage skal man være mellem 18-40 år og have forreste knæsmerter/smerter bag knæskallen der provokeres af knæbelastende aktiviteter(feks squat, løb, trappegang) og med en varighed på over 6 uger. Smerten skal indenfor den sidste uge på en 0-10 skala have været 2 eller derover. Man kan ikke deltage hvis man har anden knæskade (f.eks. menisk, korsbåndsskade, springer/løberknæ) eller er blevet opereret i knæet. Patienterne vil blive undersøgt over 10 uger mhp effekten af 2 forskellige træningsbehandlinger. Deltagerne skal ved start og slut udfylde spørgeskemaer og vil få målt styrke og kondition. Nogle af deltagerne kan påregne op til 1.5 times ugentlig træning, der kan foregå på Bispebjerg hospital. Der er for at deltage i forsøget ikke nogen krav til forudgående aktivitetsniveau.

Vi vil i et lodtrækningsforsøg med 50 patienter med forreste knæsmerter(patellofemoralt smertesyndrom/”chondromalacia”) over 10 uger undersøge effekten af 2 forskellige slags behandlinger. (Forsøget startes i august 2014)

Henvises til Idrætsmedicinsk Ambulatorium M81

Ansvarlig forsøgsleder: Afdelingslæge phd Christoffer Brushøj

 

PERIARTHROSIS HUMERO-SCAPULARIS (”Frossen skulder”). Inklusion: Klinisk mistanke om frossen skulder med indskrænket udadrotation. For at deltage skal man have en frossen skulder som ikke er en følge af en operation eller en skulderfraktur. Den må være i hvilken som helst fase (fase 1: meget smertefuld, fase 2: meget stiv og smertefuld, fase 3: stiv). Vi forsøger at klarlægge hvad der sker på cellulært plan og hvad der udløser sygdommen. Vi tilbyder løsning af skulder ved et kikkertindgreb, og i forbindelse med indgrebet udtages vævsprøver. Patienterne skal derfor ikke på forhånd afvise kirurgisk behandling.

I løbet af efteråret 2014 etableres et behandlingsforsøg, hvor patienterne randomiseres til operation eller behandling med smertekateter.

Henvises til Idrætskirurgisk Enhed M51

Ansvarlig forsøgsleder: Professor, overlæge phd Michael R Krogsgaard