Kurset er primært målrettet til den praktiserende læge. De vigtigste anatomiske forhold med relation til vurderingen gennemgås. Der lægges vægt på den kliniske undersøgelse og de diagnostiske overvejelser samt strategier i forhold til videre henvisning og undersøgelser. Undervisningen tager udgangspunkt i relevante cases. De forskellige radiologiske undersøgelsers fordele og begrænsninger gennemgås. De vigtigste fysioterapeutiske træningsbaserede tilgange demonstreres.
Kursusdeltagerne undersøger hinanden og påklædning under hensyn dertil.

Kursusnr.: 2019-0189
Dato: 12. september 2019
Kursusledelse: Overlæge Per Bülow, Overlæge Michael Krogsgaard og fysioterapeut Christina Eddy
Tilmeldingsfrist: 15. august 2019

Tilmeld dig kurset her!