Idræt og fysisk leg er sundhedsmæssigt gavnligt for børn og unge men medfører ofte skader på bevægeapparatet.
Hvilke typiske skader får børn og unge, og hvorledes skal disse behandles?
Adskiller behandling af såvel akutte som kroniske skader hos børn og unge sig fra den, som gives til voksne?
Hvorledes bør børn og unge trænes, så de undgår skader i forbindelse med idræt?

Kursusnr.: 2019-1090
Dato: 24. oktober 2019
Kursusledelse: Overlæge Tommy Øhlenschlæger og fysioterapeut Mathilde Lundgaard-Nielsen
Tilmeldingsfrist: 26. september 2019

Tilmeld dig kurset her!