Løbeskader er den hyppigste idrætsskademæssige årsag til kontakt med almen praksis. Vi har derfor dedikeret dette kursus til løb og vil komme ind på:
– Hyppighed, undersøgelse/diagnostisk og behandling af løbeskader (hands-on)
– Vurdering af løbets biomekanik og sammenhæng med hyppige løbeskader
– Demonstration
– Træningsfysiologi/vævsadaptationer i relation til hvordan vi kan råde om træningsplanlægning
– Hvornår kan patienten med fordel sendes til fysioterapeut, billeddiagnostik, anden speciallæge

Kursusnr.: 2019-0191
Dato: 7. november 2019
Kursusledelse: Overlæge Christoffer Brushøj og overlæge Lars Konradsen
Tilmeldingsfrist: 10. oktober 2019

Tilmeld dig kurset her!