| Institute of Sports Medicine Copenhagen |

Kurser i Idrætsmedicin og Idrætstraumatologi

ALLE KURSER I 2021 ER AFLYST

Arrangør:

Institut for Idrætsmedicin (M81) og Sektion for Idrætskirurgi (M51), Ortopædkirurgisk Afdeling M, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, praktiserende læger og sportsfysioterapeuter.

Målgruppe:

Praktiserende læger og yngre læger (maksimalt 25 læger pr. kursus). Kurserne er af 1 dags varighed og er godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis.

Formål:

En kirurgisk-medicinsk tilgang til skader i bevægeapparatet af såvel akut som kronisk karakter. Kurserne stiler mod at bibringe deltagerne en bedre diagnostik af bevægeapparatsproblemer i forbindelse med idræt og bevægelse.

Indhold og metode:

Undervisningen tager udgangspunkt i kliniske cases som drøftes, og kurset omfatter derefter en gennemgang af kliniske undersøgelsesmetoder samt giver et indblik i dokumenteret diagnostisk udredning og behandling af skader. Der vil til hvert kursus være en gennemgående idrætskirurg (ortopædkirurg) fra Idrætskirurgisk Sektion, Ortopædkirurgisk Afdeling M, Bispebjerg Hospital og en idrætsmediciner (reumatolog) fra Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Der vil ligeledes være indføring i sportsfysioterapi.

Sted:

Pga. byggearbejde ifm. 'Nyt hospital Bispebjerg' har vi pt. ikke et uddannelsescenter på hospitalet. Undervisningen vil derfor foregå i konferencerummet:
Fysio- og ergoterapi afdelingen, Indgang 10, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dato og varighed:

6 torsdage fordelt april–november 2021, kl. 9.00-16.00 (6 timers undervisning, 30 min. frokost og 2×15 min. te-/kaffepause)

Pris:

Pr. kursus 3000 kr. inkl. moms (inkl. kaffe/te og frokost) for speciallæger, 800 kr. inkl. moms (inkl. kaffe/te og frokost) for yngre læger.
Kurserne er godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis.

Tilmelding:

Tilmeilding skal ske via hjemmesiden (www.ismc.dk) under menuen "Clinical-Courses" senest 4 uger før kursusstart. Vi gør opmærksom på at tilmeldingen er bindende.

Detaljeret program forventes sendt til deltagerne pr. mail ca. 3 uger før kursusafholdelse. Herudover fremsendes før hvert enkelt kursus også en e-faktura på kursusgebyret fra Region Hovedstadens regnskabsafdeling.

Kursusgebyret skal være indbetalt senest 2 uger før kursusstart. Evt. afbud skal af hensyn til forudbestilt forplejning venligst meddeles senest 2 uger før kursusstart. Herefter vil det ikke være muligt at få refunderet kursusgebyret.

Vi forbeholder os ret til at aflyse et kursus, hvis der er færre end 10 tilmeldte deltagere.

Ved afbud senere end 2 uger før planlagt kursus vil det ikke være muligt at få refunderet kursusgebyret.

Kursusledelse (overordnet):

Professor, overlæge, dr.med. Michael Kjær og Professor, overlæge, dr.med. Michael R. Krogsgaard. Desforuden er under de enkelte kurser angivet kursusledelse og ressourceperson.

Kursussekretariat:

Charlotte Bilde (charlotte.bilde.02@regionh.dk), tlf.: 3863 6022 ved spørgsmål.

Kursusoversigt

1. Sportsskader i crus, ankel og fod

Kursusnr.: 2021-0092
Dato: 15. april 2021 AFLYST
Kursusledelse: Overlæge Morten Storgaard og fysioterapeut Christina Kaae
Tilmeldingsfrist: 18. marts 2021
Kurset er en gennemgang af undersøgelse, udredning og behandling af skader i underben, med fokus på ”hands-on” og praktiske tiltag i udredning og behandling i almen praksis.

2. Smerter i hofte og lyske hos den yngre sportsaktive patient

Kursusnr.: 2021-0093
Dato: 20. maj 2021 AFLYST
Kursusledelse: Overlæge Jesper Petersen, Overlæge Christian Dippmann og fysioterapeut Rudi Hansen
Tilmeldingsfrist: 22. april 2021
Kurset er en systematisk gennemgang af hoftens og lyskens anatomi og funktion. Der vil være fokus på ikke-artrose-relaterede smerter samt undersøgelsesteknik og ”hands-on”.
Vi gennemgår smertetilstande direkte fra hofteleddet (FAIS) samt differentiel diagnoser som dysplasi, artrose og akutte og kroniske muskel-/seneskader.

3. Knæskader i idrætskirurgisk/-medicinsk perspektiv

Kursusnr.: 2021-0094
Dato: 10. juni 2021 AFLYST
Kursusledelse: Overlæge Simon Døssing og fysioterapeut Robert Herzog
Tilmeldingsfrist: 13. maj 2021
Kurset er en systematisk gennemgang af knæets anatomi og funktionel anatomi samt meget fokus på undersøgelsesteknik og ”hands-on”.
Vi gennemgår:
- Akutte skader inklusive menisk- og ligamentskader.
- Overbelastningsskader inklusive løberknæ, springerknæ og forreste knæsmerter.

4. Skulder og albue; overbelastning, symptomer og skader

Kursusnr.: 2021-0095
Dato: 9. september 2021 AFLYST
Kursusledelse: Overlæge Per Bülow, Overlæge Michael Krogsgaard og fysioterapeut Christina Eddy
Tilmeldingsfrist: 12. august 2021
Kurset er primært målrettet til den praktiserende læge.
De vigtigste anatomiske forhold med relation til vurderingen gennemgås.
Der lægges vægt på den kliniske undersøgelse og de diagnostiske overvejelser samt strategier i forhold til videre henvisning og undersøgelser.
Undervisningen tager udgangspunkt i relevante cases.
De forskellige radiologiske undersøgelsers fordele og begrænsninger gennemgås. De vigtigste fysioterapeutiske træningsbaserede tilgange demonstreres.
Kursusdeltagerne undersøger hinanden og påklædning under hensyn dertil.

5. Idrætsskader blandt børn og unge

Kursusnr.: 2021-0096
Dato: 7. oktober 2021 AFLYST
Kursusledelse: Overlæge Tommy Øhlenschlæger og fysioterapeut Mathilde Lundgaard-Nielsen
Tilmeldingsfrist: 9. september 2021
Idræt og fysisk leg er sundhedsmæssigt gavnligt for børn og unge men medfører ofte skader på bevægeapparatet.
Hvilke typiske skader får børn og unge, og hvorledes skal disse behandles?
Adskiller behandling af såvel akutte som kroniske skader hos børn og unge sig fra den, som gives til voksne?
Hvorledes bør børn og unge trænes, så de undgår skader i forbindelse med idræt?

6. Løbekursus

Kursusnr.: 2021-0097
Dato: 4. november 2021 AFLYST
Kursusledelse: Overlæge Christoffer Brushøj, Overlæge Lars Konradsen og fysioterapeut Camilla Cullum
Tilmeldingsfrist: 7. oktober 2021
Løbeskader er den hyppigste idrætsskademæssige årsag til kontakt med almen praksis. Vi har derfor dedikeret dette kursus til løb og vil komme ind på:
- Hyppighed, undersøgelse/diagnostisk og behandling af løbeskader, "hands on".
- Vurdering af løbets biomekanik og sammenhæng med hyppige løbeskader, demonstration.
- Træningsfysiologi/vævsadaptationer i relation til hvordan vi kan råde om træningsplanlægning.
- Hvornår kan patienten med fordel sendes til fysioterapeut, billeddiagnostik eller anden speciallæge?

Address

Institute of Sports Medicine Copenhagen
Institut for Idrætsmedicin
Bispebjerg Hospital
Building 8, 1. floor
Nielsine Nielsens Vej 11
2400 Copenhagen NV
Denmark
Phone (for patients): +45 3863 5042
Phone (for other inquiries): +45 3863 6022

About ISMC

ISMC was established in 1997 at the Department of Rheumatology at Bispebjerg Hospital in conjunction with the establishment of a professorship in Sports Medicine at University of Copenhagen.