| Institute of Sports Medicine Copenhagen |

Kurser i Idrætsmedicin og Idrætstraumatologi

Arrangør:

Institut for Idrætsmedicin (M81) og Sektion for Idrætskirurgi (M51), Ortopædkirurgisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, praktiserende læger og sportsfysioterapeuter.

Målgruppe:

Praktiserende læger og yngre læger (maksimalt 25 læger pr. kursus). Kurserne er af 1 dags varighed og er refusionsgodkendt af Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis.

Formål:

En kirurgisk-medicinsk tilgang til skader i bevægeapparatet af såvel akut som kronisk karakter. Kurserne stiler mod at bibringe deltagerne en bedre diagnostik af bevægeapparats problemer i forbindelse med idræt og bevægelse.

Indhold og metode:

Undervisningen tager udgangspunkt i kliniske cases som drøftes, og kurset omfatter derefter en gennemgang af kliniske undersøgelsesmetoder samt giver et indblik i dokumenteret diagnostisk udredning og behandling af skader. Der vil til hvert kursus være en gennemgående idrætskirurg (ortopædkirurg) fra Idrætskirurgisk Sektion, Ortopædkirurisk Afdeling M, Bispebjerg Hospital og en idrætsmediciner (reumatolog) fra Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Der vil ligeledes være indføring i sportsfysioterapi.

Sted:

Uddannelsescentret, Indgang 50, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dato og varighed:

6 torsdage fordelt april–november 2019, kl. 9.00-16.00 (6 timers undervisning, 30 min. frokost og 2×15 min. te-/kaffepause)

Pris:

Pr. kursus 3000 kr. inkl. moms (inkl. kaffe/te og frokost) for speciallæger, 800 kr. inkl. moms (inkl. kaffe/te og frokost) for yngre læger.

Tilmelding:

På Institut for Idrætsmedicin’s hjemmeside (www.ismc.dk) under overskrift ”Courses” senest 4 uger før kursets afholdelse. Detaljeret program bliver tilsendt pr. mail ca. 4 uger før kursets afholdelse. Deltagerne vil forud for hvert kursus modtage en E-faktura på kursusgebyret fra Bispebjerg Hospitals regnskabsafdeling. Endelig kursustilmelding er kun gældende, når indbetaling af kursusgebyret har fundet sted. Det er ikke muligt at få refunderet det indbetalte beløb, såfremt afbestilling ikke er sket senest 2 uger før kursusstart.

Kursusledelse (overordnet):

Professor, overlæge, dr.med. Michael Kjær og Professor, overlæge, dr.med. Michael R. Krogsgaard. Desforuden er under de enkelte kurser angivet kursusledelse og ressourceperson.

Kursussekretariat:

Charlotte Bilde (charlotte.bilde.02@regionh.dk), tlf.: 38 63 57 88 ved spørgsmål.

Kursusoversigt

1. Sportsskader i crus, ankel og fod

Kursusnr.: 2019-0186
Dato: 11. april 2019
Kursusledelse: Overlæge Morten Storgaard og fysioterapeut Iben Thomsen
Tilmeldingsfrist: 14. marts 2019

2. Smerter i hofte og lyske hos den yngre sportsaktive patient

Kursusnr.: 2019-0187
Dato: 9. maj 2019
Kursusledelse: Overlæge Jesper Petersen, Overlæge Christian Dippmann og fysioterapeut Rudi Hansen
Tilmeldingsfrist: 11. april 2019

3. Knæskader i idrætskirurgisk/-medicinsk perspektiv

Kursusnr.: 2019-0188
Dato: 6. juni 2019
Kursusledelse: Overlæge Simon Døssing og fysioterapeut Robert Herzog
Tilmeldingsfrist: 9. maj 2019

4. Skulder og albue; overbelastning, symptomer og skader. Hvordan undersøger jeg klinisk? Hvad kan røntgen, ultralyd eller MR bidrage med? Hvem skal kirurgisk vurderes, og hvad kan fysioterapeuten løse?

Kursusnr.: 2019-0189
Dato: 12. september 2019
Kursusledelse: Overlæge Per Bülow, Overlæge Michael Krogsgaard og fysioterapeut Christina Eddy
Tilmeldingsfrist: 15. august 2019

5. Idrætsskader blandt børn og unge

Kursusnr.: 2019-1090
Dato: 24. oktober 2019
Kursusledelse: Overlæge Tommy Øhlenschlæger og fysioterapeut Mathilde Lundgaard-Nielsen
Tilmeldingsfrist: 26. september 2019

6. Løbekursus

Kursusnr.: 2019-0191
Dato: 7. november 2019
Kursusledelse: Overlæge Christoffer Brushøj og overlæge Lars Konradsen
Tilmeldingsfrist: 10. oktober 2019

Tilmelding

Address

Institute of Sports Medicine Copenhagen
Institut for Idrætsmedicin
Bispebjerg Hospital
Building 8, 1. floor
Nielsine Nielsens Vej 11
2400 Copenhagen NV
Denmark
Phone (Patient): +45 3863 5042
Phone (Other): +45 3863 6022

About ISMC

ISMC was established in 1997 at the Department of Rheumatology at Bispebjerg Hospital in conjunction with the establishment of a professorship in Sports Medicine at University of Copenhagen.